Påbyggnad

1 extra strömställare med kablage. 2 lägesknapp med fjädrande funktion
Utan stöd för fjärrstyrning
Kabel prep. lastljus chassi
Förberedelse för arbetsljus hyttak/nederkant hytt
Elcentral för påbyggare/påbyggarmodul
3 st. 7‐poliga eluttag för påbyggare
Elstyrenhet för LED‐ljus på släp
Hål för påbyggarfästen flexibla/semi flexibla
2 st. extra flexibla strömställare + prep. för 4 stycken
Förberedd kabeldragning för 4 strömställare